Dienste:

 Dissiplinêre verhore

§ Telefoniese bystand met klagstate

§ Telefoniese bystand met die voltooiing van dokumente

§ Telefoniese bystand met prosedures en gepaste sanksies

§ Voorsittende beampte by verhore

§ Verteenwoordiging by konsiliasies en arbitrasies


Bystand met loononderhandelings

Algemene onderhandelings met vakbonde

Griewe prosedures en ondersoeke

Personeeladministrasie

 

Personeeladministrasie

§ Personeel oudits

§ Oudit van administrasie stelsels

§ Implementering van personeeladministrasie stelsels

§ Verlof

§ Siekverlof (en die bestuur daarvan)

§ Opleiding

§ Dissipline

§ Personeellêers

Markvereistes en oudits (PPECB, HACCP, Globlegap, ens.)

 

Vaardigheids- en Ontwikkelingsplanne (Skills Development )

§ Opstel van Vaardigheids- en Ontwikkelingsplan

§ Personeel oudit

§ Administrasie van eis van opleidingskostes

 

Gelyke Indiensneming (Employment Equity)

§ Opstel van Gelyke Indiensnemingskomitee

§ Bekendstelling en agtergrond van gelyke indiensneming aan werkers.

§ Verkiesing van komiteelede

§ Bystand met die opstel van Gelyke Indiensnemingsplan


Werkerskomitees

§ Verkiesing van lede

§ Opleiding en verantwoordelikhede

 

Fasilitering van vergaderings

Prestasiemeting en bestuur

 

Opleiding

§ Aangepaste kursusse op versoek van kliënt